24-09-2019

[Video] Nhà sáng lập EB5 Capital khẳng định: “Đầu tư lấy thẻ xanh với IMM Group là chắc chắn và an toàn”

Qua 20 dự án EB-5, IMM Group & EB5 Capital đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng: đã hoàn tiền cho 10 dự án, 6 dự án hoàn tiền trước thời hạn & 4 hoàn tiền đúng hạn. Đặc biệt, dự án thứ 6 có 2 nhà đầu tư IMM đã nhận hoàn tiền & thẻ xanh cho cả nhà. 

 

Với IMM Group:

  • Chuẩn bị hồ sơ cẩn thận, đúng hạn, đúng yêu cầu Sở di trú bằng kinh nghiệm 14 năm, đã xử lý nhiều trường hợp phức tạp;
  • Chỉ còn vài suất cuối cùng của dự án EB-5 đã được Chính phủ Mỹ chấp thuận, đã tạo ra đủ việc làm cho Thẻ xanh vĩnh viễn , đã được hoàn vốn, cam kết hoàn tiền đầu tư 100% nếu hồ sơ thất bại;
  • Chỉ nhận hồ sơ và lấy phí dịch vụ sau khi thẩm định hồ sơ khách hàng đủ điều kiện và có khả năng được chấp thuận trên 80%;
  • Theo sát quá trình đầu tư của khách cho đến khi hoàn lại được tiền đầu tư và thi Quốc tịch;
  • Đại diện khách hàng, không đứng về phía dự án, bao gồm khởi kiện dự án, công ty quản lý vốn, nếu cần thiết để bảo vệ khách hàng tối đa

 

IMM Group