22-06-2019

[Video] IMM Group Team Building 06/2019 Ninh Bình Cùng nhau xây dựng cộng đồng IMM

Niềm vui, niềm hạnh phúc tạo nên giá trị văn hóa  và giá trị văn hóa đó phải gắn kết với những giá trị cốt lõi thật sự của từng thành viên công ty mình.

Những giá trị cốt lõi đó là những cái cơ bản trong cuộc sống.

Như cách mình đối nhân xử thế với nhau trong nội bộ, trong công ty;

cách mình đối đãi với đối tác trong và ngoài nước;

cách mình vận hành, kinh doanh, đối đãi với khách hàng.

Đó mới là văn hóa thật sự của doanh nghiệp.

Và tôi hy vọng mình cùng nhau xây dựng văn hóa xã hội IMM ngày một tốt hơn.

Trần Văn Tỉnh (Tony)
Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group