16-04-2019

[Video] IMM Group Company Trip 2018 - Đài Loan Du Ký

Video kỷ niệm chuyến tham quan của các thành viên IMM Group tại Đài Loan mùa xuân năm 2019. Kỷ niệm của "đại gia đình IMM" trước khi chuyển mình thành "cộng đồng IMM Group".

 

 

Xem các bài viết về chuyến đi: 

Đài Loan Du ký | Kỳ 1: tại đây

Đài Loan Du ký | Kỳ 2: tại đây

 

IMM Group