01-01-2019

[Video] Buổi chia sẻ: Thuế, Kế toán & Vận hành doanh nghiệp tại Mỹ

Buổi chia sẻ với chủ đề: Thuế, Kế toán và Vận hành Doanh Nghiệp tại Mỹ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/12/2018 do CoreNexus tổ chức, với sự tài trợ từ IMM Group và JC&A.

Sự kiện đã cung cấp thông tin, hướng dẫn các bước chuẩn bị, cũng như chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh ba vấn đề quan trọng cho Chủ doanh nghiệp Việt Nam có ý định mở rộng kinh doanh sang Mỹ.

 

 

IMM Group