21-08-2018

[Event trailer] Dạ tiệc triển lãm Bất động sản Quốc tế & Quốc tịch Toàn cầu 2018

Tiếp nối thành công của Hội nghị triển lãm quốc tịch châu Âu, Mỹ, Úc, Canada năm 2017 (Global Exhibition Citizenship 2017, xem chi tiết tại đây), ngày 22 tháng 09 tại thành phố Hồ Chí Minh, IMM Group trân trọng tổ chức sự kiện:

Dạ tiệc triển lãm Bất động sản Quốc tế & Quốc tịch Toàn cầu 2018 (International Real Estate & Citizenship Gala Dinner)

Sự kiện được tổ chức dành riêng cho những nhà đầu tư thực sự muốn sở hữu các bất động sản quốc tế và có kế hoạch định cư tại nước ngoài cho gia đình mình.

Thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng truy cập: https://www.imm.group/event/irc/

Thông tin về tập đoàn IMM: https://www.imm.group/vn/gioi-thieu/lich-su-tam-nhin-gia-tri-cot-loi/#scroll-history