29-11-2019

[Tuổi Trẻ] Đầu tư định cư Úc có những lựa chọn nào?

Với chính sách an sinh xã hội vượt trội, Úc thu hút những nhà đầu tư có năng lực kinh doanh và tài chính qua chương trình đầu tư định cư Úc.