TRẦN TUẤN ANH | ALEX

TRẦN TUẤN ANH | ALEX

Giám đốc Thụ lý hồ sơ IMM Group
Email: alex@imm.group

 

Ông Tuấn Anh là thành viên Ban giám đốc tập đoàn IMM, trực tiếp quản lý bộ phận thụ lý hồ sơ của công ty IMM Immigration. Ở cương vị này, ông trực tiếp đảm nhận tư vấn các giải pháp và chiến lược cho hồ sơ khách hàng, xây dựng quy trình xử lý hồ với khách hàng và các công ty đối tác.

Ông Tuấn Anh đã gắn bó với IMM Group trong suốt sự nghiệp của bản thân từ năm 2011. Chuyên môn của ông thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính. Với sự tận tụy và kinh nghiệm nhiều năm năm trong lĩnh vực di trú ở thị trường Việt Nam, ông luôn cố gắng đảm bảo hồ sơ khách hàng ở chuẩn mực cao nhất để giúp nâng cao tỷ lệ thành công cho hồ sơ của khách hàng.