LIM CHOR GHEE

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập IMM Group - Giám đốc Đối ngoại
Email: cglim@imm.group

 

Ông Lim Chor Ghee là thành viên của Hiệp hội kế toán Úc (CPA), Học viện kinh doanh quốc tế (USA), Viện kế toán viên Malaysia (MIA) và Viện nghiên cứu thuế hành nghề Malaysia. Ông cũng sở hữu bằng thạc sĩ của nhiều trường đại học lớn trên thế giới như Heriot Watt, Sydney, Melbourne,… Hiện tại ông đang là giáo sư phụ tá của Đại học Quản lý và Khoa học Malaysia (MSU), giáo sư MBA thỉnh giảng về kế toán và tài chính của Đại học Kinh tế TP.HCM (ISB) đồng thời giảng dạy các chương trình bậc thạc sĩ tại Trung tâm Pháp – Việt (CFVG) và Học viện ERC TP.HCM.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới, ông Chor Ghee mang đến cho IMM Group kinh nghiệm đầu tư, gia nhập thị trường và các giải pháp tài chính, kế toán, thuế, quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Ông bắt đầu sự nghiệp tư vấn kế toán và thuế cho Coopers & Lybrand và Price Waterhouse trong giai đoạn từ 1993 đến 1996. Tiếp đó, ông gia nhập Star Cruises Limited và rời khỏi vị trí Phó Chủ tịch sau khi đã mang lại doanh thu 1,5 tỷ USD cho công ty vào năm 2002. Thời gian sau này, ông tham gia quản lý các vấn đề về pháp lý, thuế, đối ngoại,… cho nhiều tập đoàn lớn tại hơn 15 quốc gia trên thế giới.