TRẦN VĂN TỈNH | TONY

TRẦN VĂN TỈNH | TONY

Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group
LIM CHOR GHEE

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại
NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

Giám đốc Điều hành IMM Group
TRẦN LÂM BÌNH | JACK

TRẦN LÂM BÌNH | JACK

Giám đốc Dịch vụ Đầu tư nước ngoài
vào Việt Nam IMM Group
HARRY HUỲNH

HARRY HUỲNH

Giám đốc IMM Group khu vực Úc
TRẦN TUẤN ANH | ALEX

TRẦN TUẤN ANH | ALEX

Giám đốc Thụ lý hồ sơ IMM Group
VŨ THU TRANG | VENESSA

VŨ THU TRANG | VENESSA

Giám đốc Điều hành
IMM Group khu vực phía Bắc
NGUYỄN HẢI ANH | ANDY

NGUYỄN HẢI ANH | ANDY

Giám đốc Tài chính IMM Group
JOSH CHUNG

JOSH CHUNG

Giám Đốc IMM US Services tại Mỹ
HUỲNH ĐÔNG KINH | TOKYO

HUỲNH ĐÔNG KINH | TOKYO

Giám Đốc IMM Group khu vực Canada
THOMAS LEE

THOMAS LEE

Giám Đốc IMM US Capital Management tại Mỹ