TRẦN VĂN TỈNH | TONY

TRẦN VĂN TỈNH | TONY

Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group
LIM CHOR GHEE

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại
NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

Giám đốc điều hành IMM Group
TRẦN LÂM BÌNH | JACK

TRẦN LÂM BÌNH | JACK

Giám đốc Dịch vụ Đầu tư nước ngoài
vào Việt Nam IMM Group
HARRY HUỲNH

HARRY HUỲNH

Giám đốc IMM Group khu vực Úc
JOSH CHUNG

JOSH CHUNG

Giám Đốc IMM Group khu vực Mỹ
HUỲNH ĐÔNG KINH | TOKYO

HUỲNH ĐÔNG KINH | TOKYO

Giám Đốc IMM Group khu vực Canada
NGUYỄN HẢI ANH | ANDY

NGUYỄN HẢI ANH | ANDY

Giám đốc Tài chính
IMM Consulting
VŨ THU TRANG | VENESSA

VŨ THU TRANG | VENESSA

Giám đốc Điều hành
IMM Group khu vực phía Bắc
TRẦN TUẤN ANH | ALEX

TRẦN TUẤN ANH | ALEX

Giám đốc thụ lý hồ sơ
IMM Immigration