TRẦN VĂN TỈNH

Sáng lập viên - Tổng giám đốc
IMM Group

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập viên

NGUYỄN XUÂN SINH

Giám đốc Phát triển Kinh doanh và
Quan hệ Công chúng

NGUYỄN HẢI ANH

Giám đốc Tài chính
IMM Consulting

ĐINH TIẾN DŨNG

Giám đốc Điều hành
IMM Management

TRẦN LÂM BÌNH

Giám đốc Điều hành
IMM Business Travel

VŨ THU TRANG

Giám đốc Điều hành
IMM Immigration khu vực phía Bắc

Harry Huỳnh

Giám đốc IMM Group khu vực Úc

LIÊN HỆ

HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà IMM Group, 99 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 730 72 777
Email: info@imm.group

HÀ NỘI

Tầng 10 East, Lotte Center, 54 Liễu Giai,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: (024) 730 72 777
Email: info@imm.group